התחייבות לאיכות

חברת לאמור בע"מ חרטה על דגלה:

 • מחויבות אישית של מנכ"ל החברה ומנהליה לדרישות ותקני האיכות של החברה.
 • עמידה בדרישות הלקוחות לשביעות רצונם המלאה.
 • עמידה בלוח זמנים לפי דרישת הלקוח.
 • מינימום זמני המתנה למתן שירות.
 • שימוש בציוד, באמצעים ובחומרים מהטובים והמובילים בענף.
 • התחייבות למחירים סבירים ללקוחותינו.
 • ביצוע פעילויות רכישה ומסירת עבודות בקבלנות משנה בצורה מקצועית.
 • טיפול מהיר ואיכותי באירועים חריגים וביצוע פעולות מתקנות בהתאם.
 • ניהול בקרה, פיקוח ומבדקי איכות בחברה.
 • השתלמויות והדרכות מקצועיות לעובדי החברה, לקידום וייעול הרמה המקצועית בחברה.
 • עדכון שוטף של עובדי החברה לגבי התקנים והתקנות המעדכנים מעת לעת.
 • סקרי שביעות רצון תקופתיים לקוחותינו, כמדד לאיכות השירות הניתן ע"י החברה ועובדיה.
 • הנהלת החברה תסקור תקופתית את מדיניות האיכות לצורכי התאמה לדרישות לקוחותיה.

   לאמור בע"מ – שרות ברמה אחרת