ללקוחות אס.או.אס לאמור אחזקות בע"מ.
הננו להודיעכם כי על אף השם הדומה אין כל קשר בין לאמור בע"מ לחברה הנ"ל.

חברת לאמור בע"מ הוקמה בשנת 1989, אחת החברות הותיקות בענף.
קיימת חיה ומתפקדת ב- 100% לשביעות רצון לקוחותיה, ספקיה, עובדיה, בנקים ורשויות המדינה.